BARNPASSNING

Med fokus på barnen

Hur fungerar RUT?

RUT-avdraget är ett skatteavdrag som du kan använda när du köper vissa tjänster som till exempel barnpassning.

RUT-avdraget går att använda för max 25.000 kr per år och person. (Beloppet gäller för både RUT- och ROT-avdrag tillsammans.)

Om du är kvalificerad för att använda RUT-avdraget betalar du in det avdragna beloppet – resten av pappershanteringen sköter vi.

För att du ska bli kvalificerad för RUT- och ROT-avdrag måste du ha en svensk inkomst och betala skatt. Om du inte kan använda RUT-avdraget betalar du i stället det fulla beloppet för våra tjänster – vilket är det dubbla beloppet.

Kontakt

010-3333 427
Baltzargatan 18, 21136 Malmö

Skicka förfrågan