Ann-christin

Ann-christin är född 1952 och bor i Gnesta.

Videopresentation

Lär känna Ann-christin lite mer genom att se hennes video

Fakta om Ann-christin

Nyttig information om Ann-christin

Utbildning / Education Grundskola gymnasiekompetens ekonomisk utbildning via lärdara 6mån
Erfarenhet/Work experience Arbetat som barnflicka fosterföräldrar 6mån vikariat på daghem i yngre år
Ekonom på Ericsson och glacebolaget i sammanlagt 30 år
Arbetat extra efter att jag pensionerats som personlig assistent
Körkort/Drivers licence Ja/Yes
Bil/Car Ja/Yes
Max antal barn / Max number of children 2
Lägsta ålder / From age 0 månader / months
Flytande språk / Fluently speaking Svenska
Allergier / Allergies Inga

Skicka förfrågan