Emma

Emma är född 2001 och bor i Helsingborg.

Videopresentation

Lär känna Emma lite mer genom att se hennes video

Fakta om Emma

Nyttig information om Emma

Utbildning / Education -Gymnasium utbildning på the International School of Helsingborg.
-HLR
-plattformen
Erfarenhet/Work experience -Ansvarig simskolelärare Höganäs simsällskap
-medarbetare SM veckan Helsingborg
-barnvakt hos familj med tre barn ( i 4 år)
Körkort/Drivers licence Nej/No
Max antal barn / Max number of children 4
Lägsta ålder / From age 3 år / years
Flytande språk / Fluently speaking Engelska, svenska, spanska
Allergier / Allergies Inga

Skicka förfrågan