Evin

Evin är född 2001 och bor i Ljungbyhed.

Videopresentation

Lär känna Evin lite mer genom att se hennes video

Fakta om Evin

Nyttig information om Evin

Utbildning / Education Jag läser vård och omsorgsprogrammet på Drottning Blanka gymnasieskola
Erfarenhet/Work experience Jag har haft en 5 veckor lång praktik på ett äldreboende.
Jag har haft en 3 veckor lång praktik på kyrkan.
Jag är just nu studerande men planerar vidare studier efter gymnasiet.
Barnpassning har skett via familj och andra bekanta.
Körkort/Drivers licence Nej/No
Max antal barn / Max number of children 2
Lägsta ålder / From age 3 år / years
Flytande språk / Fluently speaking Svenska
Allergier / Allergies Nej
Övrigt / Other info Utbildning i Första hjälpen
Ungdomsabassadör för organisationen Människan bakom uniformen
Medlem i Svenska lottkåren

Skicka förfrågan