Joanna

Joanna är född 1995 och bor i Västerås.

Videopresentation

Lär känna Joanna lite mer genom att se hennes video

Fakta om Joanna

Nyttig information om Joanna

Utbildning / Education Jag har en godkänd grundskoleutbildning, ett år på gymnasium samt två väldigt lyckade år på folkhögskola.
Erfarenhet/Work experience Jag har tidigare jobbat på Björkbackens äldreboende i Västerås och inom hemtjänsten i Vänersborg.
Vid två skilda tillfällen har jag arbetat ideellt för Greenpeace. Fyra dagar i storkök och en vecka i Stockholm city (samlat namnunderskrifter i strävan att påverka politiska beslut).
Under min gymnasie/grundskoletid har jag praktiserat på två butiker och inom vården, även då hemtjänst.
Körkort/Drivers licence Nej/No
Max antal barn / Max number of children 5
Lägsta ålder / From age 0 månader / months
Flytande språk / Fluently speaking Modersmål svenska, flytande engelska
Allergier / Allergies Inga allergier, undviker kött
Övrigt / Other info Jag älskar att laga mat, är effektiv och har mycket energi. Det är viktigt för mig att hålla mig aktiv och äta rätt och jag ser mig själv som en hälsosam person. Jag har inget emot udda tider eller extra krävande barn. Det viktigaste för mig är att barnet känner sig trygg med mig. Så att du/ni också kan slappna av utan dina barn och veta att hen/dem är i trygga händer! Jag har stor barnvana och jag bondar ofta snabbt till följd av mitt genuina intresse. Ännu har jag inga barn själv och har därför mycket energi kvar till att aktivera andras småttingar och gör det med glädje!
Ett äventyr behöver inte vara längre bort än ute på gården eller på vardagsrumsmattan för att vara stimulerande och roligt! Allt gott, Joanna

Skicka förfrågan