Nathalie

Nathalie är född 1992 och bor i Oxie.

Videopresentation

Lär känna Nathalie lite mer genom att se hennes video

Fakta om Nathalie

Nyttig information om Nathalie

Utbildning / Education Studerar till förskollärare med musikprofil på Malmö högskola.

Gymnasium 2011: Fransuell Jörgen kock.

Erfarenhet/Work experience -3års erfarenhet inom förskolor.
Sofieholm
Linderborg
Vintrie
Djupadal

-Utbildad servitris.
Leos lekland
Skeppsbron
Slagt
Café doffeln

Körkort/Drivers licence Nej/No
Max antal barn / Max number of children 3
Lägsta ålder / From age 1 månader / months
Flytande språk / Fluently speaking Svenska
Allergier / Allergies Inga
Övrigt / Other info Haft mycket ansvar på Sofieholm/Vintrie förskolorna.

Dysleksi
Dyskalkeli

Skicka förfrågan