BARNVAKT

Ett roligt och ansvarsfullt jobb

När du börjar arbeta

Lönen som barnvakt hos Stor & Liten är för tillfället 120 kr / tim inklusive semesterersättning. Om du arbetar på kvällar eller på helger får du extra ersättning med 20 kr/tim.

Du erbjuds en allmän visstidsanställning som är bunden till varje uppdrag som du får. Dessutom är du alltid försäkrad under tiden som du arbetar och på vägen till och från ditt arbete.

Innan du börjar arbeta hos någon familj måste du skriva på ett sekretessavtal där du intygar att all information om familjerna kommer att stanna hos dig.

Medarbetarsamtal

Vi kommer regelbundet att hålla en kontakt med dig både när du börjar ditt första uppdrag men även kontinuerligt därefter. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor som kan uppstå.

Kontakt

010-3333 427
Baltzargatan 18, 21136 Malmö